Sözel Bildiri Sonuçları

Tarih Saat Salon Oturum Başkanları: Dr. Erdal ESKİOĞLU, Dr. Gülen HATEMİ
12 Ekim 2017
Perşembe
13:30 – 13:42 Salon F
SS-001
PRİMER SJÖGREN SENDROMUNDA FARKLI SINIFLANDIRMA KRİTERLERİNİN TEK BAŞINA VE BİRLİKTE KULLANIMININ TANIYA KATKILARI
Zehra Kosuva Öztürk1, Gökçe Kenar2, Handan Yarkan Tuğsal2, Gerçek Can2, Fatoş Önen2, Merih Birlik1
1İstanbul, Kanuni Sultan Süleyman Eğitim Araştırma Hastanesi, İç Hastalıkları
2Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi, Romatoloji Anabilim Dalı
12 Ekim 2017
Perşembe
13:42 – 13:54 Salon F
SS-002
VİTAMİN D EKSİKLİĞİNDE HEMOGRAM PARAMETRELERİ
Edip Erkuş1, Gülali Aktaş1, Burçin Meryem Atak1, Mehmet Zahid Koçak1, Tuba Duman1, Haluk Şavlı1
1Abant Izzet Baysal Üniversitesi, İç Hastalıkları Anabilm Dalı
12 Ekim 2017
Perşembe
13:54 – 14:06  Salon F
SS-003
ÇÖLYAK HASTALIĞININ ERKEN TEŞHİSİNDE BASİT İNFLAMATUVAR BELİRTEÇLER
Aynur Arslan1, Murat Filiz2, Elif Bayraktar2, İdris Baydar2, Aykut Turhan2, Fatih Sönmez2, Ayşe Çarlıoğlu3
1İstinye Devlet Hastanesi İç Hastalıkları
2Erzurum Bölge Eğitim Araştırma Hastanesi İç Hastalıkları
3Erzurum Bölge Eğitim Araştırma Hastanesi Endokrinoloji
12 Ekim 2017
Perşembe
14:06 – 14:18  Salon F
SS-004
RA’DA FC-GAMA RESEPTÖR IIIA V/158/F GEN POLİMORFİZMİNİN SIKLIĞININ, KLİNİK VE LABORATUAR BULGULARIYLA KARŞILAŞTIRILMASI
Ali Murat Sedef1, Eren Erken2
1Şanlıurfa Eğitim Ve Araştırma Hastanesi
2Çukurova Üniveristesi Romatoloji Bilim Dalı
12 Ekim 2017
Perşembe
14:18 – 14:30 Salon F
SS-005
NONFONKSİYONEL HİPOFİZ ADENOMLU HASTALARDA KARDİYOVASKÜLER RİSKİN ARTERİYEL STİFFNESS İLE DEĞERLENDİRİLMESİ
Yavuz Çağır1, Mustafa Altay2, Büşra Betül Çağır3, Erman Çakal4, Tolga Akkan5, Canan Yıldız5, Yasemin Aydoğan Ünsal5, Murat Dağdeviren 2, Esin Beyan5
1T.c. Sağlık Bakanlığı Halil Şıvgın Çubuk Devlet Hastanesi, Ankara
2Sağlık Bilimleri Üniversitesi Keçiören Suam Endokrinoloji Ve Metabolik Hastalıklar Kliniği, Ankara
3Sağlık Bilimleri Üniversitesi Dışkapı Yıldırım Beyazıt Suam İç Hastalıkları Kliniği, Ankara
4Sağlık Bilimleri Üniversitesi Dışkapı Yıldırım Beyazıt Suam Endokrinoloji Ve Metabolik Hastalıklar Kliniği, Ankara
5Sağlık Bilimleri Üniversitesi Keçiören Suam İç Hastalıklar Kliniği, Ankara
12 Ekim 2017
Perşembe
14:30 – 14:42  Salon F
SS-006
GASTRİK MALTOMA: TEK MERKEZ DENEYİMİ
Ayşenur Hoş1, Semih Özyurt1
1Acıbadem Üniversitesi İç Hastalıkları Anabilimdalı
12 Ekim 2017
Perşembe
14:42 – 14:54  Salon F
SS-007
YAŞLI BİREYLERDE ENTERAL BESLEMENİN DEVAMLILIĞIYLA İLİŞKİLİ FAKTÖRLER
Türker Kurt1, Adem Aydın1, Eren Bektaş1, İlker Taşçı1
1Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gülhane Eah İç Hastalıkları Ad.
Tarih Saat Salon Oturum Başkanları: Dr. M. Akif KARAN, Dr. Kubilya UKİNÇ
13 Ekim 2017
Cuma
 10:30 – 10:42 Salon F
SS-008
MAGNEZYUM REPLASMANININ KRONİK BÖBREK YETMEZLİĞİNDE METABOLİK PROFİL ÜZERİNE ETKİSİ: ÇİFT KÖR, PLASEBO KONTROLLÜ ÇALIŞMA
Ömer Toprak1, Hüseyin Kurt2, Yasin Sarı2, Cihat Şarkış2, Halil Us2, Ali Kırık2
1Balıkesir Üniversitesi Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Ana Bilim Dalı, Nefroloji Bilim Dalı
2Balıkesir Üniversitesi Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Ana Bilim Dalı
13 Ekim 2017
Cuma
10:42 – 10:54 Salon F
SS-009
KRONİK OTOİMMÜN ÜRTİKER HASTALARINDA TEDAVİ AMAÇLI DENEYSEL OTOLOG MEZENKİMAL KÖK HÜCRE UYGULAMASI
Rabia Bilge Özgül Özdemir1, Alper Tunga Özdemir2, Cengiz Kırmaz3, Ercüment Ovalı4, Ercüment Ölmez5, Hakan Kerem7, Mustafa Kürşat Evrenos6
1Manisa Devlet Hastanesi, İmmünoloji Ve Alerji Kliniği, Manisa
2Ege Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Kök Hücre Ana Bilim Dalı, İzmir
3Celal Bayar Üniversitesi, Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Ana Bilim Dalı, İmmünoloji Ve Alerji Bilim Dalı, Manisa
4Acıbadem Labcell, İstanbul
5Celal Bayar Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Farmakoloji Ana Bilim Dalı, Manisa
6Celal Bayar Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Plastik, Rekonstrüktif Ve Estetik Cerrahi Ana Bilim Dalı
7Özel Muayenehane, İzmir
13 Ekim 2017
Cuma
10:54 – 11:06 Salon F
SS-010
İNSÜLİN DİRENCİNE BAĞLI ENDOTEL HASARINI DEĞERLENDİRMEDE ENDOCAN VE STRAIN ÖLÇÜMLERİNİN ROLÜ
Yücel Arman1, Rabia Deniz2, Adem Atıcı3, Remzi Sarıkaya3, Özgür Altun1, Şengül Aydın Yoldemir1, Orkide Kutlu1, Güzin Öztürk1, Mustafa Özcan1, Tufan Tükek2
1İstanbul Okmeydanı Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, İç Hastalıkları Abd
2İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Abd
3İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi, Kardiyoloji Abd
13 Ekim 2017
Cuma
11:06 – 11:18  Salon F
SS-011
OBEZLERDE TEMPOLU YÜRÜYÜŞ SIKLIĞI İLE METABOLİK PARAMETRELER ARASINDAKİ İLİŞKİ
Cumali Karatoprak1, İskender Ekinci1, Nazlı Batar2, Mehmet Zorlu1, Mustafa Çakırca1, Muharrem Kıskaç1, Kenan Çelik1, Refik Demirtunç3, Mehmet Ali Çıkrıkcıoğlu1
1Bezmialem Vakıf Üniversitesi, Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları A.b.d., Genel Dahiliye
2Bezmialem Vakıf Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Beslenme Ve Diyet
3Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Haydarpaşa Numune Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, İç Hastalıkları Kliniği
13 Ekim 2017
Cuma
11:18 – 11:30 Salon F
SS-012
ORTA KARADENİZ BÖLGESİ’NDE İNSÜLİN DİRENCİ PREVALANSI İLE HOMA1-IR VE HOMA2-IR İNDEKSLERİNİN BELİRLENMESİ.
Ayşe Kevser Demir1, Şafak Şahin1, Süheyla Uzun1, İlknur Bütün2, Rıza Çıtıl3, Yalçın Önder3, Türker Taşlıyurt1, Osman Demir4, Köksal Deveci2, Faruk Kutlutürk5
1Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı, Tokat
2Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Biyokimya Anabilim Dalı, Tokat
3Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Halk Sağlığı Anabilim Dalı, Tokat
4Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Biyoistatistik Anabilim Dalı, Tokat
5Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı, Endokrin Ve Metabolizma Hastalıkları Bilim Dalı, Tokat
13 Ekim 2017
Cuma
11:30 – 11:42  Salon F
SS-013
TİP II DİYABETİKLERDE VİSFATİN EOTAKSİN VE FETUİN-A DÜZEYLERİ
Ezel Taşdemir1, Hacer Kayhan2, Abdurrahman Şermet2, Basra Deniz Obay2
1İstanbul Kemerburgaz Üniversitesi Tıp Fakültesi
2Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi
13 Ekim 2017
Cuma
11:42 – 11:54  Salon F
SS-014
DİRENÇLİ HİPERTANSİYONLU HASTALARDA H.PYLORİ SIKLIĞI VE H.PYLORİ ERADİKASYONUN YÜKSEK KAN BASINCI ÜZERİNE ETKİSİ
Jamshid Hamdard1, Cumalıi Karatoprak1, Ahmet Bacaksız2
1Bezmialem Vakıf Üniversitesi Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Ana Bilim Dalı , İstanbul
2Bezmialem Vakıf Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kardiyoloji Ana Bilim Dalı , İstanbul
Tarih Saat Salon Oturum Başkanları: Dr. Şeref Rahmi YILMAZ, Dr. Mustafa CANKURTARAN
13 Ekim 2017
Cuma
13:30 – 13:42 Salon F
SS-015
AİLESEL AKDENİZ ATEŞİNDE MANNOZ BAĞLAYICI LEKTİN GEN POLİMORFİZMLERİ VE KLİNİK ÖZELLİKLERLE İLİŞKİSİNİN ARAŞTIRILMASI
Ertuğrul Erken1, Özlem Kudaş2, Suzan Dinkçi2, Yunus Emre Kuyucu3, Türker Taşlıyurt4, Eren Erken2
1Sütçü İmam Üniversitesi Tıp Fakültesi Nefroloji Bilim Dalı
2Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Romatoloji/immünoloji Bilim Dalı
3Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tıp Fakültesi Biyoistatistik Ana Bilim Dalı
4Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Ana Bilim Dalı
13 Ekim 2017
Cuma
13:42 – 13:54  Salon F
SS-016
KRONİK B HEPATİTLİ HASTALARDA NÜKLEOS(T)İD ANALOGLARI İLE 24 AY İÇİNDE HBV DNA NEGATİFLEŞMEMESİ İLE İLİŞKİLİ DEĞİŞKENLER
Narimana İmanova1, Galip Ersöz2, Fulya Günşar2, Zeki Karasu2, Ulus Salih Akarca2
1Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Ana Bilim Dalı
2Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, Gastroenteroloji Bilim Dalı
13 Ekim 2017
Cuma
13:54 – 14:06  Salon F
SS-017
HEPATOSTEATOZLU HASTALARDA SERUM ANGİOPOİETİN-LİKE-PEPTİDE-4 DÜZEYLERİ
Özgür Altun1, Okan Dikker1, Yücel Arman1, Bilal Uğurlukişi1, Orkide Kutlu1, Şengül Yoldemir1, Murat Akarsu1, Mustafa Özcan1, Neslihan Özsoy1, Eylem Özgün Çil1, Tufan Tükek2
1Okmeydanı Eğitim Ve Araştırma Hastanesi
2İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi
13 Ekim 2017
Cuma
14:06 – 14:18  Salon F
SS-018
GERİATRİK OLGULARDA TİYAZİD DİÜRETİKLERİN HER YÖNÜYLE GÜVENİRLİĞİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ: 26-HAFTALIK TAKİP ÇALIŞMASI
Süleyman Emre Koçyiğit1, Pınar Soysal2, Esra Ateş Bulut1, Özge Dokuzlar1, Ahmet Turan Işık3
1Geriatri Bd, Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi
2Geriatri Merkezi, Kayseri Eğitim Araştırma Hastanesi,
3Yaşlanan Beyin Ve Demans Ünitesi, Geriatri Bd, Dokuz Eylül Üniveristesi Tıp Fakültesi
13 Ekim 2017
Cuma
14:18 – 14:30 Salon F
SS-019
NON-ALKOLİK YAĞLI KARACİĞER HASTALIĞINDA (NAYKH) OKSİDAN VE ANTİOKSİDAN DÜZEYLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ
Ahmet Aktaş1, Tekin Yıldırım1, Zeynep Tuğba Ozan1, Elif Börekçi1, Elif Turan3, Hilmi Ataseven2
1Bozok Üniversitesi Araştırma Ve Uygulama Hastanesi, Dahiliye Anabilim Dalı, Yozgat
2Bozok Üniversitesi Araştırma Ve Uygulama Hastanesi, Gastroenteroloji Anabilim Dalı, Yozgat
3Bozok Üniversitesi Araştırma Ve Uygulama Hastanesi, Endokrinoloji Anabilim Dalı, Yozgat
13 Ekim 2017
Cuma
14:30 – 14:42 Salon F
SS-020
İÇ HASTALIKLARI ACİLLERİNDE İMMÜNMODÜLATUAR AJAN: İNTRAVENÖZ İMMÜNGLOBULİN
Murat Karateke1, Seymur Aslanov1, Fatma Tuncer1, Zehra Erdemir1, Alper Uysal1, Devrim Bozkurt1, Fehmi Akçiçek1
1Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı, İzmir
13 Ekim 2017
Cuma
14:42 – 14:54  Salon F
SS-021
TİP 1 DİABETES MELLİTUS’LU HASTALARDA MİR-223, MİR-106B VE PTEN DÜZEYLERİNİN ß-HÜCRE HARABİYETİ İLE İLİŞKİSİ
Ömür Tabak1, Volkan Sözer2, Sinem Durmuş3, Esma Altunoğlu4, Füsun Erdenen4, Atakan Koro5, Remisa Gelişgen3, Pınar Atukeren3, Hafize Uzun3
1İstanbul Sbü Kanuni Sultan Süleyman Eah, Dahiliye Kliniği
2Yıldız Teknik Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Biyokimya Bölümü
3İstanbul Üniversitesi, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Tıbbi Biyokimya Anabilim Dalı, İstanbul
4Sbü İstanbul Eah, Dahiliye Kliniği
5Sbü İstanbul Eah, Biyokimya Kliniği
Tarih Saat Salon Oturum Başkanları: Dr. Şeref DEMİREL, Dr. Ali AKDOĞAN
14 Ekim 2017
Cumartesi
10:30 – 10:42  Salon F
SS-022
KAS KÜTLESİNİN FARKLI DÜZELTİM METOTLARI İLE DEĞERLENDİRİLDİĞİNDE KAS FONKSİYONELLİĞİ İLE İLİŞKİSİ
Gülistan Bahat1, Sevilay Bovatekin1, Yıldıray Topçu1, Cihan Kılıç 1, Birkan İlhan1, Aslı Tufan2, Mehmet Akif Karan1
1İstanbul Tıp Fakültesi Geriatri Bd
2Marmara Tıp Fakültesi Geriatri Bd
14 Ekim 2017
Cumartesi
10:42 – 10:54 Salon F
SS-023
HİPERTİROİDİNİN ARTERİYEL STİFFNESS ÜZERİNE ETKİSİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ
Canan Yıldız1, Mustafa Altay2, Sedat Yıldız3, Yavuz Çağır4, Tolga Akkan5, Yasemin Aydoğan Ünsal1, Esin Beyan1
1Sağlık Bilimleri Üniversitesi Keçiören Sağlık Uygulama Ve Araştırma Merkezi / İç Hastalıkları Anabilimdalı
2Sağlık Bilimleri Üniversitesi Keçiören Sağlık Uygulama Ve Araştırma Merkezi / Endokrinoloji Ve Metabolizma Bilimdalı
3Etimesgut Şehit Sait Ertürk Devlet Hastanesi
4Halil Şıvgın Çubuk Devlet Hastanesi
5Çaldıran Devlet Hastanesi
14 Ekim 2017
Cumartesi
10:54 – 11:06  Salon F
SS-024
DAHİLİYE SERVİSİNDE YATAN HASTALARDA VANKOMİSİN DİRENÇLİ ENTEROKOK KOLONİZASYONU İÇİN İLİŞKİLİ FAKTÖRLERİN ARAŞTIRILMASI
Pınar Zehra Davarcı1, Funda Müşerref Türkmen1, Berna Aybal1, Mehmet Fehim Doğru1, Ahmet Eren Kurban1, Abdullah Gümüş1, Süleyman Baş1, Melike Okçu1, Bünyamin Güney1, İsmail Davarcı2
1Sağlık Bilimleri Üniversitesi Haydarpaşa Numune Eğitim Ve Araştırma Hastanesi İç Hastalıkları Kliniği
2İstanbul Medeniyet Üniversitesi Göztepe Eğitim Ve Araştırma Hastanesi Tıbbi Mikrobiyoloji Laboratuvarı
14 Ekim 2017
Cumartesi
11:06 – 11:18 Salon F
SS-025
PERKÜTAN ENDOSKOPİK GASTROSTOMİ İLE BESLENMENİN METABOLİK PARAMETRELER ÜZERİNE ETKİSİ
Yasemin Kaya1, Hamza Çınar2, Ebru Çanakçı3, Ahmet Karataş4, Harun Dügeroğlu1, Saadet Uğurelli1
1Ordu Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı
2Ordu Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı
3Ordu Üniversitesi Tıp Fakültesi Anestezi Ve Reanimasyonanabilim Dalı
4Ordu Üniversitesi Tıp Fakültesi Nefroloji Anabilim Dalı
14 Ekim 2017
Cumartesi
11:18 – 11:30 Salon F
SS-026
OROFARENGEAL DİSFAJİ VE KIRILGANLIK İLİŞKİLİ OLABİLİR Mİ?
Gülistan Bahat1, Özlem Yılmaz1, Şükran Durmazoğlu1, Cihan Kılıç1, Mahmut Başar Aykent2, Mehmet Akif Karan1
1İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Ab Dalı Geriatri Bd
2Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Ab Dalı Nefroloji Bd
14 Ekim 2017
Cumartesi
11:30 – 11:42  Salon F
SS-027
ORAL SGLT2 İNHİBİTÖRÜ OLAN EMPAGLİFLOZİN’İN İN VİTRO SİTOTOKSİSİTE, GENOTOKSİSİTE VE OKSİDATİF HASAR POTANSİYELİ
Kenan Çadırcı1, Özlem Özdemir2
1Erzurum Bölge Eğitim Ve Araştırma Hastanesi
2Erzurum Teknik Üniversitesi Moleküler Biyoloji Ve Genetik
14 Ekim 2017
Cumartesi
11:42 – 11:54 Salon F
SS-028
ORAL TATLANDIRICI ASPARTAM’IN İN VİTRO SİTOTOKSİSİTE, GENOTOKSİSİTE VE OKSİDATİF HASAR POTANSİYELİ
Kenan Çadırcı1, Özlem Özdemir2, Hasan Türkez2
1Erzurum Bölge Eğitim Ve Araştırma Hastanesi İç Hastalıkları
2Erzurum Teknik Üniversitesi Moleküler Biyoloji Ve Genetik